e-mail: m_finance@onet.pl
tel.: +48 734 497 487

Zadbamy o Twoje finanse

Naszym głównym celem jest odciążenie Klientów od wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dając Państwu możliwość skoncentrowania się na swoim biznesie.

 • świadczymy usługi na podstawie certyfikatu księgowego nr 60945/2013 wydanego przez Ministra Finansów
 • pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej (przygotowujemy niezbędne dokumenty, doradzamy w zakresie sposobu opodatkowania działalności)
 • reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi
 • pracujemy na stabilnym systemie finansowo-księgowym CDN OPIMA firmy COMARCH
 • gwarantujemy poufność danych finansowych i pracowniczych
 • na bieżąco śledzimy zmiany przepisów z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości oraz prawa pracy
 • posiadamy polisę ubezpieczeniową OC jako gwarancję bezpieczeństwa świadczonych usług księgowych

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

W ramach usług oferujemy:

 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający optymalizację rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • reprezentacja Klienta oraz udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych.

Ewidencja podatkowa dla ryczałtu ewidencjonowanego / karta podatkowa

W ramach usług oferujemy:

 • bieżące prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku dochodowego oraz VAT
 • areprezentacja Klienta oraz udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych.

Księgi rachunkowe

W ramach usług oferujemy:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat
 • sporządzanie i składanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • reprezentacja Klienta oraz udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej i innymi urzędami

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach usług oferujemy:

 • prowadzenie spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników, w tym dokumentacji kadrowej
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • reprezentacja Klienta przed ZUS.
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników oraz przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie oraz składanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz PIT, w tym corocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B)
 • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego innych obowiązkowych deklaracji i rozliczeń.

Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oferujemy:

 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych z dochodów osiąganych w Polsce i zagranicą PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38, PIT-39
 • rozliczanie spadków i darowizn SD-Z2, SD-3
 • analizę i rozliczanie sprzedaży nieruchomości
 • przygotowanie wniosków VZM o zwrot VAT od materiałów budowlanych
 • sporządzanie wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • pomoc przy sporządzaniu bilansów i biznesplanów przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Kontakt:

M-FIN@NCE Biuro Rachunkowe
Magdalena Maciejak
37-450 Stalowa Wola
Ul. Narutowicza 9c

Tel. +48 734 497 487
e-mail: m_finance@onet.pl

Facebook

Wyślij wiadomość: